Black Goblins – Heart & Foul

SaS – Season 1 > Group Phase > Game Day: 1
30 Nov -0001
12:00 am
Black Goblins
w d w w w
1
1 1
Heart & Foul
l l l l l
1
Full Time
Latest Games
Black Goblins
SaS - Season 1 Group Phase
Black Goblins
1
1 0
Alcatraz Inmates
0
SaS - Season 1 Group Phase
Noblessa Familiar
0
0 1
Black Goblins
1
SaS - Season 1 Group Phase
High Impact
0
0 2
Black Goblins
2
SaS - Season 1 Group Phase
Orc Vision
1
1 1
Black Goblins
1
SaS - Season 1 Group Phase
Black Goblins
1
1 0
Men? in tights
0
Heart & Foul
SaS - Season 1 Group Phase
Heart & Foul
0
0 2
Men? in tights
2
SaS - Season 1 Group Phase
Noblessa Familiar
3
3 1
Heart & Foul
1
SaS - Season 1 Group Phase
No Rogre No Cry
2
2 0
Heart & Foul
0
SaS - Season 1 Group Phase
Orc Vision
2
2 1
Heart & Foul
1
SaS - Season 1 Group Phase
High Impact
1
1 0
Heart & Foul
0

Leave a Reply

Scroll to top